December 6th, 9:00 pm

BSI Seiling

Save the date:
- Annual Meeting: 28th of January
- Beginners Course: 13th of March
Events and more information will come.
... See MoreSee Less

View on Facebook

December 6th, 8:57 pm

BSI Seiling

Hei! BSI Hovedstyre har ledige verv, og vi i BSI Seiling må stille med en kandidat til det nye hovedstyret. Å engasjere seg i en studentorganisasjon er kjekt og sosialt, og fint å ha på CV-en. Under ser du hvilke verv som er ledige. Send oss en melding her på Facebook hvis du er interessert! Frist: 10.desember. (Norwegians only).

Leder
- BSI sitt ansikt utad
- Kaller inn til styremøter. Leder styremøter
- Skriver søknad til Velferdstinget om tildeling av penger.
- Deltar i budsjettforhandlingene i Velferdstinget.
- Svarer på all mail.
- Deltar på nasjonale og regionale samlinger.
- Hovedansvaret for at BSI drives juridisk riktig.
- Har ansvaret for å følge opp at de andre i styret gjør jobbene de er satt til.
- Har jevnlig kontakt med Velferdstinget.
- Melder eventuelt inn saker til Velferdstinget.
- Er forhandlingsleder på vegne av BSI i studentidrettsrådet i Bergen (SIR).

Nestleder
- Sekretær under styremøtene
- Skal hjelpe styreleder med det styreleder ber om
- Være ansvarlig for nye prøvegrupper (hjelpe med søkeprosess, ha dialogen, være ansvarlig for de fram til de blir tatt opp som ordinære grupper
- Delta i de ulike søknadsprosessene til VT, IRB/Bergen kommune

Økonomiansvarlig
- Ansvarlig for driftsbudsjettet til HS
- Betale regninger
- Hente posten og sortere til de ulike gruppene minst en gang i uken
- Revidere undergruppene sine regnskap en gang i året
- Delta i utvalget som skal legge frem forslag for økonomisk tildeling for undergruppene
- Være hovedkontaktperson for Sparebanken Vest

Kasserer
- Være den overordnede kontaktpersonen for prøvegruppene og de nye gruppene sine budsjett og regnskap.
- Budsjettet til de nye gruppene og prøvegruppene må godkjennes av økonomiansvarlig
- Foreta kontroll av regnskapene til de nye gruppene og prøvegruppene to ganger i året.
- Revidere regnskapene til undergruppene en gang i året
- Delta i utvalget som skal legge frem et forslag for økonomisk tildeling en gang i året.

Halltidsansvarlig
- Hovedansvaret for tildeling av halltid til undergruppene på Studentsenteret, Fantofthallen, Lehmkuhlhallen og SV-kjelleren. Herunder å be gruppene sende inn halltidsevaluering og utarbeide forslag til halltid.
- Hjelpe grupper å komme i kontakt med SiB for å treningstid o.l. i bassenget.
- Formidle informasjon fra SiB om stenging av hall mv.
- Delta på møter med Studentidrettsrådet 1-2 ganger per semester for å fordele halltid

PR- og markedsansvarlig
- Jobbe for profilering av organisasjonen internt og eksternt.
- Har hovedansvaret for nettsiden, Facebook-gruppen og Instagramkontoen.

IT-ansvarlig
- Administrerer hjemmesiden.
- Administrerer e-postkontoene. Hjelper undergruppene og hovedstyret med opprettelse og teknisk assistanse.

Arrangementansvarlig
- Har hovedansvaret for planleggingen av lederseminaret og kassererkurs.
- Ta initiativ til å arrangere andre ting, som for eksempel Studenttorg, BSI-dag, 17.mai frokost/tog, idrettsturneringer...
- Oppfordre undergrupper til å arrangere SM (Studentmesterskap)
- Sende ut informasjon om SM og være behjelpelig i planleggingsfasen av arrangement i undergruppene

Vara 1 og 2
- Delta på styremøte
- Sitte i utvalg"
... See MoreSee Less

View on Facebook

September 5th, 7:02 pm

BSI Seiling

Kom på seileforedrag!! =)
www.facebook.com/events/287389981860246/
... See MoreSee Less

View on Facebook

June 22nd, 10:42 pm

BSI Seiling

Just some information for new members arriving in Bergen early this summer: If you want to become a member and start sailing right away, we offer something called "early starter" membership. (Normal membership startup is after the beginners course in August/ September). The "early starter" membership has a slightly higher fee and is valid from signup date and until the end of the semester. Note that there will be fewer sailing sessions during summer than during the semester. You can sign up for membership on our website: bsiseiling.no/en/members/ ... See MoreSee Less

View on Facebook

May 31st, 9:25 pm

BSI Seiling

Mille getting 100 layers of paint removed 😊 ... See MoreSee Less

View on Facebook

April 12th, 4:28 pm

BSI Seiling

Tomorrow we will sail all three boats into Vågen for a social event. Bring some snacks and drinks, and come join us! 😀 We will arrive in Vågen around 6pm, and we will keep you updated on Facebook. See you there! ... See MoreSee Less

View on Facebook

April 8th, 9:22 am

BSI Seiling

Sailors! Do you want to learn how to change the propeller, clean Millie's motor or learn about the general part of an outboard? Our Express Boat Manager Michael will be in the marina today (Sunday 8th) between 1100-1300, and he'll be happy to show you 😊😊 ... See MoreSee Less

View on Facebook

April 1st, 4:27 pm

BSI Seiling

Dear members of BSI Sailing!

We are having some technical problems with the outboard engine on Schmelnick. Since Bella can be sailed by some few skippers only, we will use our rubber boat «Mary» for member sailing in the next weeks. Two people can sail at a time, so you will go alone with one skipper.

Sorry for the inconvenience, and see you on the fjord!
... See MoreSee Less

View on Facebook

March 25th, 10:53 pm

BSI Seiling

Spring is coming, and the sailing season has begun! If you're a regular member, there are several available spots for sailing now. Take a look at the sailing calendar, contact the skipper, and before you know it you're out on the fjord, experiencing the fresh spring air and maybe even some sun! ⛵☀️ ... See MoreSee Less

View on Facebook

December 31st, 4:27 pm

BSI Seiling

The last sailing this year for sure! Thank you for the 2017 and see you in the 2018 !!!
Happy New Year !
⛄️⛵️⛄️
... See MoreSee Less

View on Facebook

December 30th, 5:06 pm

BSI Seiling

«Say Good bye to the 2017” sailing session tomorrow 31st of December !!!
Time: 11~13
Skipper: Vlad (96718574)
Places: 4
Book your place now!
... See MoreSee Less

View on Facebook

December 3rd, 1:25 pm

BSI Seiling

Winter is coming to Bergen, and due to cold weather and lack of daylight we will not have scheduled sailings every afternoon. The skippers might set up some sailing sessions, but we will mostly be having a "winter break" until the beginning of March. Then we will start up the spring season with a beginners course. There will be some social events in the winter break, so keep following us here on Facebook/insta 🙂 ... See MoreSee Less

View on Facebook

November 8th, 9:12 pm

BSI Seiling

Hei!
Snart er det valg til BSI Hovedstyre. Vi i BSI Seiling er medlem av Bergen Studentidrettslag og vi trenger en av våre medlemmer til å sitte i Hovedstyret. De har både store og små verv som er ledige. Dette kan være spesielt interessant for våre studentmedlemmer som trenger noe på CV-en 😉

Ta gjerne kontakt med oss i løpet av de neste dagene hvis dette kunne vært interessant for deg!

Ledige verv:

LEDER:
- Arrangere styremøte
- Være ansiktet utad
- Holde oversikt over hva som skjer i organisasjonen
- Holde oversikt over hva de ulike styremedlemmene gjør
- Være representant i SIR (Studentidrettsrådet)
- Søke på midler fra VT (Velferdstinget)
- Søke på midler fra IRB (Idrettsrådet i Bergen)/Bergen kommune
- Søke på midler fra NIF (Norges Idrettsforbund)
- Holde kontakt med NSI (Norges Studentidrettsforbund)
NESTLEDER
- Hjelpe leder ved behov
- Delta på styremøte
- Være ansvarlig for nye prøvegrupper (hjelpe med søkeprosess, ha dialogen, være ansvarlig for de fram til de lir tatt opp som ordinære grupper)
- Delta i de ulike søknadsprosessene til VT, IRB/Bergen kommune
ØKONOMIANSVARLIG
- Ansvarlig for driftsbudsjettet til HS
- Føre bilag som blir levert til regnskapsføreren i kretsen
- Holde kontakten med regnskapsføreren i kretsen
- Betale regninger
- Hente posten og sortere til de ulike gruppene minst en gang i uken
- Delta på styremøte
- Revidere undergruppene sine regnskap en gang i året
- Delta i utvalget som skal legge fram forslag for økonomisk tildeling for gruppene
- Vere hovedkontaktperson for Sparebanken Vest
KASSERAR
- Delta på styremøte
- Være den overordnende kontaktpersonen for prøvegruppene og de nye gruppene sine budsjett og regnskap
- Budsjettet til de nye gruppene og prøvegruppene må godkjennes av økonomiansvarlig
- Regnskapene til de nye gruppene og prøvegruppene må godkjennes av økonomiansvarlig
- Foreta kontroll av regnskapene til de nye gruppene og prøvegruppene to ganger i året.
- Revidere regnskapene til undergruppene en gang i året
- Delta i utvalget som skal legge frem et forslag for økonomisk tildeling en gang i året.
HALLTIDSANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Fordele halltid innad i BSI
- Oversikt over SIB sine haller
- Delta i SIR
- Svare på e-post
- Sitte i utvalg
- Gruppekontakt
PR- OG MARKNADSANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Jobbe for profilering av organisasjonen internt og eksternt.
- Ha hovedansvaret for Facebook gruppe og side, twitterkontoen og youtubekanalen,
- Sitte i utvalg
- Være gruppekontakt
IT- ANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Svare på e-post
- Administrere hjemmesiden
- Legge ut saker på hjemmesiden
- Administrere e-postkontoene
- Være gruppekontakt
ARRANGEMENTANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Ha hovedansvaret for planleggingen av lederseminaret og kassererkurs.
- Ta initiativ til å arrangere andre ting, som for eksempel ”BSI-dag”
- Oppfordre undergrupper til å arrangere SM (Studentmesterskap)
- Sende ut informasjon om SM og være behjelpelig i planleggingsfasen av arrangement i undergruppene.
- Være gruppekontakt
VARA 1
- Delta på styremøte
- Være gruppekontakt for nye grupper
- Sitte i utvalg
VARA 2
- Delta på styremøte
- Vere gruppekontakt for nye grupper
- Sitte i utvalg
... See MoreSee Less

View on Facebook