Tomorrow we will sail all three boats into Vågen for a social event. Bring some snacks and drinks, and come join us! 😀 We will arrive in Vågen around 6pm, and we will keep you updated on Facebook. See you there! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Sailors! Do you want to learn how to change the propeller, clean Millie's motor or learn about the general part of an outboard? Our Express Boat Manager Michael will be in the marina today (Sunday 8th) between 1100-1300, and he'll be happy to show you 😊😊 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dear members of BSI Sailing!

We are having some technical problems with the outboard engine on Schmelnick. Since Bella can be sailed by some few skippers only, we will use our rubber boat «Mary» for member sailing in the next weeks. Two people can sail at a time, so you will go alone with one skipper.

Sorry for the inconvenience, and see you on the fjord!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spring is coming, and the sailing season has begun! If you're a regular member, there are several available spots for sailing now. Take a look at the sailing calendar, contact the skipper, and before you know it you're out on the fjord, experiencing the fresh spring air and maybe even some sun! ⛵☀️ ... See MoreSee Less

View on Facebook

The last sailing this year for sure! Thank you for the 2017 and see you in the 2018 !!!
Happy New Year !
⛄️⛵️⛄️
... See MoreSee Less

View on Facebook

«Say Good bye to the 2017” sailing session tomorrow 31st of December !!!
Time: 11~13
Skipper: Vlad (96718574)
Places: 4
Book your place now!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Winter is coming to Bergen, and due to cold weather and lack of daylight we will not have scheduled sailings every afternoon. The skippers might set up some sailing sessions, but we will mostly be having a "winter break" until the beginning of March. Then we will start up the spring season with a beginners course. There will be some social events in the winter break, so keep following us here on Facebook/insta 🙂 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hei!
Snart er det valg til BSI Hovedstyre. Vi i BSI Seiling er medlem av Bergen Studentidrettslag og vi trenger en av våre medlemmer til å sitte i Hovedstyret. De har både store og små verv som er ledige. Dette kan være spesielt interessant for våre studentmedlemmer som trenger noe på CV-en 😉

Ta gjerne kontakt med oss i løpet av de neste dagene hvis dette kunne vært interessant for deg!

Ledige verv:

LEDER:
- Arrangere styremøte
- Være ansiktet utad
- Holde oversikt over hva som skjer i organisasjonen
- Holde oversikt over hva de ulike styremedlemmene gjør
- Være representant i SIR (Studentidrettsrådet)
- Søke på midler fra VT (Velferdstinget)
- Søke på midler fra IRB (Idrettsrådet i Bergen)/Bergen kommune
- Søke på midler fra NIF (Norges Idrettsforbund)
- Holde kontakt med NSI (Norges Studentidrettsforbund)
NESTLEDER
- Hjelpe leder ved behov
- Delta på styremøte
- Være ansvarlig for nye prøvegrupper (hjelpe med søkeprosess, ha dialogen, være ansvarlig for de fram til de lir tatt opp som ordinære grupper)
- Delta i de ulike søknadsprosessene til VT, IRB/Bergen kommune
ØKONOMIANSVARLIG
- Ansvarlig for driftsbudsjettet til HS
- Føre bilag som blir levert til regnskapsføreren i kretsen
- Holde kontakten med regnskapsføreren i kretsen
- Betale regninger
- Hente posten og sortere til de ulike gruppene minst en gang i uken
- Delta på styremøte
- Revidere undergruppene sine regnskap en gang i året
- Delta i utvalget som skal legge fram forslag for økonomisk tildeling for gruppene
- Vere hovedkontaktperson for Sparebanken Vest
KASSERAR
- Delta på styremøte
- Være den overordnende kontaktpersonen for prøvegruppene og de nye gruppene sine budsjett og regnskap
- Budsjettet til de nye gruppene og prøvegruppene må godkjennes av økonomiansvarlig
- Regnskapene til de nye gruppene og prøvegruppene må godkjennes av økonomiansvarlig
- Foreta kontroll av regnskapene til de nye gruppene og prøvegruppene to ganger i året.
- Revidere regnskapene til undergruppene en gang i året
- Delta i utvalget som skal legge frem et forslag for økonomisk tildeling en gang i året.
HALLTIDSANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Fordele halltid innad i BSI
- Oversikt over SIB sine haller
- Delta i SIR
- Svare på e-post
- Sitte i utvalg
- Gruppekontakt
PR- OG MARKNADSANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Jobbe for profilering av organisasjonen internt og eksternt.
- Ha hovedansvaret for Facebook gruppe og side, twitterkontoen og youtubekanalen,
- Sitte i utvalg
- Være gruppekontakt
IT- ANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Svare på e-post
- Administrere hjemmesiden
- Legge ut saker på hjemmesiden
- Administrere e-postkontoene
- Være gruppekontakt
ARRANGEMENTANSVARLIG
- Delta på styremøte
- Ha hovedansvaret for planleggingen av lederseminaret og kassererkurs.
- Ta initiativ til å arrangere andre ting, som for eksempel ”BSI-dag”
- Oppfordre undergrupper til å arrangere SM (Studentmesterskap)
- Sende ut informasjon om SM og være behjelpelig i planleggingsfasen av arrangement i undergruppene.
- Være gruppekontakt
VARA 1
- Delta på styremøte
- Være gruppekontakt for nye grupper
- Sitte i utvalg
VARA 2
- Delta på styremøte
- Vere gruppekontakt for nye grupper
- Sitte i utvalg
... See MoreSee Less

View on Facebook

Today's weather is perfect for... going into Vågen, watching tourists strolling across fish market, while we're sitting on Bella, making waffles and drinking coffee. Wanna join? Send me a text! We are sailing at 4 pm from Merkur. Suse - 45677169 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 spots left on Schmelnick sailing today, 4pm, if anyone wants to sail in the weak tail-end of Hurricane Ophelia! winds are not bad at all. 2 spots also on Bella at 5.30pm! ... See MoreSee Less

View on Facebook